Obećana Zemlja - Baš me briga za sve

Svako jutro moja draga ustaje
Na poslu je cijeli božji dan
Svakim danom sve više posustaje
I svaki dan joj je kao kloniran

A subotom ekipa skupi se
Pa se onda malo popije
I onda sretan sam
I baš me briga za sve

Kada popijem baš me briga za sve
Dok su kraj mene
Moja ljubav, prijatelji moji
Ja se nikoga ne bojim

Kad ekipa prava skupi se
Za debatu to je prava prilika
Prvo muzika pa onda nogomet
I na kraju, naravno, politika

I noramalno o svemu znamo sve
I uvijek to do jutra potraje
Kad se malo popije
Baš me briga za sve

Kada popijem baš me briga za sve
Dok su kraj mene
Moja ljubav, prijatelji moji
Ja se nikoga ne bojim

I baš me briga za sve

Kada popijem baš me briga za sve
Dok su kraj mene
Moja ljubav, prijatelji moji
Ja se nikoga ne bojim
I baš me briga za sve

- hvala miki