Riblja Corba - Pesma sa porukom

Kol'ko-tol'ko, više-manje
tu i tamo, isto sranje,
gore-dole, stane-krene
tuti-fruti, đene-đene.

Ovo-ono, ili-ili,
pata karte, gili-gili
krivo-pravo, živo-zdravo
alo, alo, makar malo

Cile-mile, sakri' bruku,
aman-zaman, lele-kuku,
hokus-pokus, trange-frange
cika-caka- cinge-cange.

Krca, krca nova kola,
fifti-fifti, zbrda-zdola,
pusti brigu, cigu-ligu,
opa' bato, ništa zato.

Mortus pijan, kako kada,
tata-mata, šaka jada,
ćeten-alva, Pera ždera,
baba-sera, alal vera!

Cile-mile, sakri' bruku,
aman-zaman, lele-kuku,
hokus-pokus, trange-frange
cika-caka, cinge-cange.

- hvala Dusan