KUD Idijoti - Preživjeti

Kome kita, kome muf
Kome kamen, kome kruh
Tebi kita, meni muf
Tebi kamen, meni kruh
Pa ćemo se voljeti, biti ćeš mi drug
Tebi kita, meni muf.

Ma uzmi, evo ti ga na
Ma nema nema nema problema
Sve je stvar dogovora
Jer nema nema nema problema
Važno je. važno je da si mi drug
Tebi kita, meni muf.

Ti moj, ti moj, ti moj, ti moj si najbolji drug
Ti moj, ti moj, ti moj, ti moj si najbolji drug
Ali postavlja se pitanje sad
Kome kita, kome muf
Kome kamen, kome kruh
Kome kita, kome muf
Kome kamen, kome kruh ...

Oooo, preživjeti
Oooo, mi ćemo preživjeti.