Josipa Lisac - Randez-Vous sa Sotonom

Ne znam sad sto me tjera to
U taj prljav i mracan bar:
Iz dubine jedno oko kao far
Kao prikovana stojim tu,
Svjesna da je to sa Sotonom moj rendez-vous,
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.

Svakog dana se nadem s njim:
Coca-cola i jeftin gin,
Davolji mu osmijeh nazirem kroz dim
Kao prikovana stojim tu,
Svjesna da je to sa Sotonom moj rendez-vous,
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.

Rijeci koje slusam s grozom
Padaju na plodno tlo
Kao da sam pod hipnozom
Spremna sam na svako zlo
On je, on - gospodar moj
Sa Sotonom imam tu rendez-vous, rendez-vous
Sa Sotonom rendez-vous!

Bjezim, skrivam se uzalud,
Kud god krenula on je svud
Ta me ukleta sjena vreba svaki put
K'o u okovima lutam tud,
Citav zivot moj sa Sotonom je rendez-vous,
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.

- hvala Mare_OS