Vatra - Boljeg za sebe

Polij me benzinom
I prije nego odeš
Sa šibicom u ruci
Još jednom me zagrli
Pa skini acetonom
Svaki moj trag sa sebe
Mi pucamo kao nokti
Mi se lomimo kao staklo

Boljeg za sebe
Nađi boljeg za sebe
Ovakav kakav jesam
Za ništa ne koristim

Isperi me zauvijek
Deterdžentom i vodom
Okreni na 90
Ma, nemoj čitati upute
I pusti da otečem
Da se pretvorim u nevažno
Ovakav kakav jesam
Za ništa ne koristim

Boljeg za sebe
Nađi boljeg za sebe
Ovakav kakav jesam
Za ništa ne koristim

Boljeg za sebe
Nađi boljeg za sebe
Ovakav kakav jesam
Za ništa ne koristim

I skini acetonom
Svaki moj trag sa sebe
Mi pucamo kao nokti
Mi se lomimo kao staklo

Boljeg za sebe
Nađi boljeg za sebe
Ovakav kakav jesam
Za ništa ne koristim

Boljeg za sebe
Nađi boljeg za sebe
Ovakav kakav jesam
Za ništa ne koristim

- hvala guadaglupa