Osvajači - Tragovi

Ne mogu da ne osetim
U sobi miris njen
Možda će san da sakrije
Njene tragove

Dan je potrošio
Svoje nežne priče sve
Ne vidim, tamno je
Noć je prosula svoje zrakove

A nema nje
Nema nje

Tražim je u beskraju
U svakom telu tom
Oči nežne, sanjive
Skrivene osmehom

Dan je potrošio
Svoje nežne priče sve
Ne vidim, tamno je
Noć je prosula svoje zrakove

A nema nje
Nema nje

Jutro vrat mi miluje
A pogled traži je
Novi dan mi donosi
Novo kajanje

- hvala snakecharmer