Van Gogh - Kolo

Devojka sedi kraj mora sama i tiho sebi govori
ah mili Bože da li ima ima'l što šire od mora

Ludo luda mlada si devojko riba iz vode joj govori
ima luda ludice devojko šire je nebo od mora mog

Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori
ah mili Bože moj imaš li odgovor
šta je to draže od brata mog

Ludo luda mlada si devojko ptica iz polja joj govori
ima luda ludice devojko draži je dragi od brata tvog

Devojka sedi kraj ognja sama i besno sebi govori
ah mili Bože da li ima ima'l što brže od konja

Ludo luda mlada si devojko plamen iz ognja joj govori
ima luda ludice devojko brže su oči od konja tvog

ludo luda mlada si devojko slađi je šećer od meda svog
ima luda ludice devojko draži je dragi od brata tvog
.........moja si

- hvala Dusan