Dino Dvornik - Baš sam ljut

vrlo teško
pada mi da znam
da dobrim putem
idem sasvim sam

loše prođu
oni poput mene
koji ritam svoj
ne čuvaju za sebe

u misli stalno
dolazi mi dan
kada neću
više biti sasvim sam

kada prođu
oni poput mene
budi tu
kad u kući našoj
neću biti sam

još sam ljut
znam da budem jako krut
kad netko stane mi na put
baš sam ljut
moj je ritam ovdje stran
mada giba svaki dan

- hvala baba