L.S.D. - Mozak

mozak mi se raspada u komade
u piću ja tražim spas
telo mi je crno od fasade
kao da čujem jebeni glas
ti si mrtav ti si fucking dead
ti si mrtav ti si sada slep
po celom svetu ja umirem sad
u piću tražim spas
umreću dostojno ja
kao da čujem neki glas

- hvala chomma