Griva - Moja sele

Moja sele, plačeš li,
kad te stegnu ružni sni?
Moja sele, sama si.
To mi kažu drugovi.

Moja sele, leto je.
Pored reke miriše.
Moja sele, moja sele.
Sve je pusto i duša bez tebe,
uvenuće.

Tvoje ime odjekuje
preko gora, planine.
Moja sele, zovem te,
jer te trebam kraj sebe

- hvala Marina