VIS Gorenje - S.O.S.

Sa jedne strane rijeke
i sa druge strane rijeke
obala
Jedna barka plovi gore
druga barka plovi dolje
ti i ja

S.O.S
S.O.S

save our souls

- hvala N.Stamatovic.Dzony-pg