Familija - Crno belo sareno

Da li bi se promenio svet
kad bi sa neba sišo bog
Da li je sve ovo samo igra
Mozda i on ima boga svog
Da li on na oblacima sedi
I sa neba gleda ovo sve
Da li svaki oblak ima boga
Da li reči kriju tajne sve

Crno belo šareno
Niko ne zna ko je ko X2

Ponekad je levo kao desno
Ponekad je naopako sve
Cini mi se cini kao igra
nemoj da se ljutiš covece
Ponekad je crno kao belo
Ponekad su dobre reči zle
Ponekad je pola kao celo
Celo nikad nije bilo sve

Crno belo sareno
Niko ne zna ko je ko X2

Da li bi se promenio svet
kada bi sa neba sišo bog
Da li je sve ovo samo igra
Mozda i on ima boga svog
Da li on na oblacima sedi
I sa neba gleda ovo sve
Da li svaki oblak ima boga
Da li reci kriju tajne sve

- hvala Igor konforti