Eva Braun - Veliki san

Osluškujem grad iz stana
Iznad neonskih reklama
Pravi poziv na putu za noc u boji
Bez maske od laznog zlata
Jer nije bilo karnevala
Dole stoji moj lik i pogled je bolji
Tiho bez svedoka zazvonim ponekad
Osmeh dvorske lude krije hladan sjaj
Iz crne kutije se cuje samo cekaj
Poruka i kraj
Sa velikog platna pravo pred nas
Stizu lica iz velikog sna
Sa velikog platna pravo pred nas
Neobjašnjivo postajem lak
Nedostaje mapa blaga
Tajni zivot ovog grada
Pravi poziv na putu za noc u boji
Sedimo u zivom mraku
Misli jasno gube snagu
Dole stoji moj lik i pogled je bolji
Pokrenula si neme crno-bele slike
Uvek ostanemo samo ti i ja
Polako postajemo crtezi sa svile
Zadnja odbrana
Sa velikog platna pravo pred nas
Stizu price iz velikog sna
Sa velikog platna pravo pred nas
Neobjašnjivo postajem lak
A jutro je glavna nagrada