Igor Starović - Odlazim (Kose crne)

Kažu ovih dana cvetaće
kažu mi da ide proleće
a ja idem, put me zove
doći ću ti noći ove
da te svojom dušom pokrijem

Odlazim, nemoj plakati
odlazim ti zlato moje, da se ne vratim
lako ću da sve ostavim
al' kako tvoje kose crne da zaboravim

Savila se grana zelena
pa je hladnu zemlju grlila
a u oku slika jedna
ja ti ljubim usta medna
sva od meda i od plamena

Odlazim...

- hvala Maja Ivanović