Skroz - Kapa

Dobi sam kapu
Modernu s pijace
Curama sam slađi
Kažu da sam mlađi
I gledaju u mene
Kupiću i tene
Prvi put kad sam
Osedlao ljubav
Tad nisam im'o uzde
Od zlatnog iskustva
Tad imao sam bić
Od dječačke zlobe
Tad imao sam prazne sobe
Dušu tvoju ja bih da stavim u teglu
Kašikom je jeo k'o najljepše slatko
Tijelo tvoje je bih zaledio odmah
Nek ga svako gleda kad lijepo je tako
Svemirom ko pizze
Ti raznosiš ljubav
Al pogrešna adresa
Spor motor u fića
Sirotinji je dobro
Samo kad je dosta
Ćopiće te Branko i baciti s mosta...

- hvala Samra