Vampiri - Bla bla bla

Zamaraš me svojim nemirom,
zamaraš me kretnjama,
zamaraš me kad mi pričaš ko sam ja!

Zamaraš me svojim mislima,
zamaraš me pričama,
zamaraš me - kada kažeš da smo savršeni par!

Bla bla bla!
Bla bla bla!
Bla bla bla!
Bla bla bla!

Zamaraš me svojim mislima,
zamaraš me pričama,
zamaraš me - kada kažeš da smo savršeni par!

Bla bla bla!
Bla bla bla!
Bla bla bla!
Bla bla bla!

- hvala Mladen Tatljak