Leteći Odred - Uzalud je mjesečina

Da je meni pogled orlova
ne bi mi se mala gubila
stavio bih u prozore žute nevene
i ljubio bih njene obrve

Al' nisu za nas zvijezde padale
nit' su polja makova
i što je ova pjesma zbog nje stvorena
nek' joj žao ne bude

Uzalud je mjesečina uzalud je sve
i uzalud se suza pustila
uzalud su moje ruke za nju molile
jer ona drugoga je ljubila.

Da je meni dodir valova
i da su meni prsti lopova
ja pošao bih preko Drave, rijeke ledene,
i dirao bih njene bokove.

- hvala mare