KBO! - Drugovi...

"Za bolje sutra" - vikali ste
Ovo danas to sigurno nije
Za ideale ste umirali drugovi
Danas je to paravan
Iza koga se mnogi kriju
O, o, drugovi!
"Da nestane gladi" - pevali ste
A na gladnima se danas zarađuje
Jednakost u bogatstvu ste tražili drugovi
Ovo što imamo je jednakost u bedi
O, o, drugovi!

- hvala Aki