Prljavo Kazalište - Neki dječaci (Some boys)

Ti ideš sa svojim društvom
prelaziš preko ulice
upireš prst u mene
smiješ se

Znaš da me to strašno boli
jer ako te netko voli
pa to sam ja

Ideš sa svojim muškim društvom
voliš prljave žene
a ja te čekam vjerno kao pas

A znam da me praviš ljubomornim
jer toliko si mi puta
na klupi u parku znao reći
ja sam za slobodnu mušku ljubav
ja sam za slobodnu mušku ljubav
ja sam za slobodnu mušku ljubav
ja sam za slobodnu ljubav

- hvala Madness