Hvala!

Zahvaljujemo se sledećim ljudima: svakoj osobi koja je ikad dodala tekst, svakoj koja je prijavila grešku, svakoj koja se druži sa nama, i svakoj koja nas posećuje. Znači svima vama (a i nama, doduše). Sad bi ovde trebala da stoji lista imena ali pošto prelazi broj 1000 stvarno nema svrhe. Ime osobe koja je dodala tekst se nalazi ispod teksta koji je dodala... a da ne računamo onih par hiljada anonimaca.

Uživajte.

Baš kao ovaj ispod :o)