Olivera Katarina - Bosonoga Sendi (Marioneta) (The Puppet On A String)(1967)

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!