Olivera Katarina - Balada o ružama (Iz filma „Ima ljubavi – nema ljubavi“) (1968)

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!