Josipa Lisac - Dvanaesta je majka Slavonije (Festival Rodoljubive i revolucionarne pjesme '75) (Josipa i Ladarice)

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!