Maja Odzaklijevska - Pjesma će nam reći (Mediteranske igre Split '79)

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!