Josipa Lisac - Voljeti, to je radost (Sa Zlatnim akordima) (1968)

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!