Prti Bee Gee - 13. Dvanaesta pesma (Evo ti ter) [feat. Bicharke na travi]

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!