Vazektomija

PesmaKomentara
Osudjen na zivot ·
Praštanja 2