Goribor - Biografija

Trenutna postava grupe je: Aleksandar Stojković – glas, Željko Ljubić – gitara, Predrag Marković – gitara.


E-mail Goribora: borski@sezampro.yu

Website: http://www.myspace.com/stgoribor i http://www.goribor.com/