Album: Doris Dragovic - Lice (2000)

#Ime pesmeKomentara
 Dug2
 Idi sad2
 Kalvarija3
 Kralj4
 Lice6
 Petak·
 Robujem1
 Vrijeme prastanja4