Uradi sam - Biti najbolji učenik u odjeljenju

Uči po 10 sati. Budite sigurni da će vaš trud i znanje biti nagrađeni.

- hvala Marko