R. P. P.

Izaberite kategoriju:
Kafanske
Tugaljive
Cupave
Rodoljubive
Seriozne

Bora Djordjević - Ravnodušan Prema Plaču

Ova zbirka pesama na najbolji način pokazuje i dokazuje već ranije više puta i sa raznih mesta iskazanu pretpostavku da je Bora Djordjević prvi srpski ulični pesnik novije generacije. No, ovakva mišljenja iznošena su najčešće u oceni onoga što je B.Dj. radio sa svojim bendom. Naime, govorilo se da je snaga vrednosti njegovog uspeha upravo u pesničkom talentu autora i vodje grupe "Riblja čorba". Otuda smo sada, možda, prvi put u situaciji da svu svoju pažnju obratimo isključivo literarnom stvaranju ovoga po mnogo čemu izuzetnog i darovitog pesnika.

Bez preterivanja se može reći da poeziju Bore Djordjevića odlikuju sva ona najdragocenija obeležja takozvane ulične poezije, a to su jasnoća, žestina, sažetost i prepoznatljivost. Kao što su naprimer njegovi stihovi: "Ja nisam pesnik slomljenog srca"...

Posebne pesničke prednosti B.Dj. proizilaze iz njegove radoznalosti koja njegovu poeziju čini sveobuhvatnom, bez onog zastranjivanja kojih je bilo kod nekih svetskih uličnih pesnika, da se uvek i ispočetka nastoji na odredjenom broju tema. Kod B.Dj. imamo čitavu lepezu tema, od ljubavi do smrti, i od mržnje do svetskih političkih problema. Ako k tome dodamo onu staru krilaticu da iz sadržaja proizilazi i forma, onda možemo reći da i u gradjenju stiha ovaj iskreni i vrli pesnik podredjuje formu samoj suštini kazivanja.

Ono što objedinjuje sve ove pesme u jednu zbirku, to je jedan poseban, pomalo zajedljiv, najviše duhovit i uvek poseban način mišljenja o svekolikim pojavama, stvarima i protagonistima. Sigurno je da je ovaj i ovakav način mišljenja ide najbliže u susret mladim i najmladjim generacijama, što nikako ne znači da se u svemu tome neće naći ni oni stariji, ali dobri i marljivi.

Prema svemu izloženom, mišljenja sam da ovu zbirku pesama svakako treba štampati, uz napomenu da takav izdavački poduhvat neće ostati nezabeležen u istoriji naše književnosti.


U Beogradu,
23. avgust 1984.
Aleksandar Popović