The Dibidus - Budala

Kada bi samo umeo da umeš,
kada bi samo znao kako znaš?
Bilo bi lako a pitam se kako?
Ti si budala jer to ti je tako.

Koliko puta sam rekao tebi,
ma neka vala,i to mi je hvala.
Koliko puta sam rekao sebi
ma neka vala,i ja sam budala.

Budala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.

- hvala Mladen Tatljak