Let3 - PNNK

Pedere nabijam na kurac, a žene na kitu!
Skraćeno
Pnnk, a žnkt
Pedere nabijam na kurac, a žene na tuki!
Vrati se onda lađo moja odakle si došla.

- hvala sTiNkFiSt