NBG - Prodane duše

Uvek ste svi, svi bili tu,
Kada sam imao, imao sve,
Uvek bih skočio kada je trebalo,
Mislio sam vratiće se.
A znali su dobro da koriste,
Zagrizli su me, jeli me.
A kada sam pošao oni su stali,
Oni su stali, izdali su me,
Prodane duše, prodane duše,
Prodane duše mogu da ga puše!

Pored mene prolaze,
Kao ne prepoznaju me,
Kasno je za kajanje,
Kasno je za praštanje!
Još uvek idem podignute glave,
I gledam kako tonete sve dublje,
Ja nikad nisam bio željan slave,
Ja nikad nisam izdao druge!

PRODANE DUŠE, PRODANE DUŠE,
PRODANE DUŠE MOGU DA GA PUŠE!

PRODANE DUŠE, PRODANE DUŠE,
PRODANE DUŠE MOGU DA GA PUŠE!

PRODANE DUŠE....

- hvala Blok 70 Rasic