Film - Krvariš oko ponoći

Izađi oko ponoći
Diši noćni zrak
Stavljaj nogu pred nogu
U patroli kroz grad
Meka luda zabava
U zgradi preko puta
Divlji bubanj naređuje
Promijeni ritam koraka.

Ubrzaj, nemaš vremena
To su samo djeca
Na radiju si već čuo taj hit
Ubrzaj, nemaš vremena
Ma kaj je iza ugla
Na na na na na ...

Izlaziš oko ponoći
Dišeš noćni zrak
Stavljaš nogu pred nogu
U patroli kroz grad
Zatvorili su bar na uglu
Zadnji gosti su vani
Tri crvena pijanca
S aromom Badel.

Oni pjevaju troglasno i glasno
Na glavu šute kada te vide
A bila je to pjesma o ljubavi koje nema
Na na na na na ...

U noći kao ova
Čuješ svaki šum
Čuješ prašak stakla
Tamo dole kod banke
Dva momka u crnom
Iskaću na ulicu
Vićeš stoj! Stao je
I spustaš ruku ka boku.

Pucanj odjekuje kao neon
Nešto te udara u grudi
Glavom pogađaš pločnik
Asfalt je crven
Krvariš oko ponoći
Dišeš noćni zrak
Plešeš na leđima
I vićeš u voki-toki.

Krvariš oko ponoći
Dišeš noćni zrak
Misliš na svoju ženu
I vićeš u voki-toki.

- hvala mare