Djordje Balašević - Kosarkasi

Da mi je jedan mali vasionski brod
na dva, tri dana da se poslužim s njim,
da malo procunjam kroz nebeski svod,
da naðem protivnike za Plavi tim.

Na ovom svetu oni vode glavnu reè
i ne znam s kim bi mogli igrati još?
Predlažem, da bi bio ravnopravan meè,
treba da pucaju na blindirani koš.

Æute Brazilci, Italijani,
Amerikanci negde po strani.
Æute i uèe k'o pravi ðaci,
lekciju drze Svetski prvaci

Žarmuhamedov rece Edešku
"Ti momci stvarno nemaju grešku"
A sve to sluša trener Kondrašin:
"Ja ih se deset godina plašim!"

Bar èetvrt metra da sam porastao još,
izmeðu koševa i ja bih bio car.
Ovako, pogled jedva ubacim u koš,
a loptu - to je sasvim iluzorna stvar.