Haustor - Crni žbir

Bijele dane sve.
Nedjelje.
Kad je mir.
Crni zbir.
Zbira.
Modre zavjese sutone.
Kucni mir.
Crni zbir.
Zbira.
Hude udese.
Ljubavi.
Prati on svoj rejon.
Zbilja!
Mokru siju protegne u zrak.
Masni prsti pipaju kroz mrak.
On je svuda!
Bijele dane progutat ce mrak.
Sitni prsti pipaju kroz zrak.
On je svuda!

- hvala VELE