Djavoli - Stojim na kantunu

Stojim na kantunu, glava u balunu, a di si ti?
Stojim na kantunu, glava u balunu, a di si ti?
Mala, mala, mala lipa moja mala je, uuu
Mala, mala, mala lipa moja mala je
Ja zbog tebe sizim, a di si ti?
Ja zbog tebe sizim, a di si ti?
Mala, mala, mala lipa moja mala je, uuu
Mala, mala, mala lipa moja mala je
A kad me druga trazi, ja sam u garazi, a di si ti?
A kad me druga trazi, ja sam u garazi, a di si ti?
Mala, mala, mala lipa moja mala je, uuu
Mala, mala, mala lipa moja mala je
I zato stojim na kantunu, glava u balunu, a di si ti?
Stojim na kantunu, glava u balunu, a di si ti?
Mala, mala, mala lipa moja mala je, uuu
Mala, mala, mala lipa moja mala je