Block Out - U krtogu

Guše se ljudi zbijeni u krtogu
i čekaju da sunce sine,
da im snagu da da žive.

Al' nikog nema da im kapke otvori,
da pokaže im oblak
što im sunce zaklanja
da kaže da nije spas u "njemu".

Sve im je brige nemi strah pokosio,
navijaju da život prođe
da sam spadne teg od tuge.

Sam Bog da dođe ne bi ih ubedio
da svaki put je bolji
od tog polumrtvog sna.

Da nije spas u "njemu",
da nije spas u "njoj".

Samo se deca smeju
jer još ne znaju
da treba da porastu,
i da drugi izbor nemaju.

A mrak je prepun
potpune izvesnosti
i možda potrebna je laž
da poveruju,
kad već znaju

Da nije spas u "njemu",
da nije spas u "njoj".

- hvala Marex