Doris Dragovic - Teret ljubavi

Nema mi do tvoga lipog glasa
Da mi lipe rici piva
Ka u ono prvo vrime
Da me dira, da me dira
Draga pisma tila tvog

Tvoju jubav skrila san pod skute
Da je moja, samo moja
Šta te to iz moga dvora
Tira priko sinjeg mora
Di je srica rekla bog...

Daj mi reci, di ceš sam
Praznih ruku slab i nevojan
Kome triba covik nesritan
Samo ja te jubit znan...

I daj mi reci di ceš ti,
Tek smo sad za život zrili mi
Kad smo vec ga pola zgazili
I na ledjima svojim prinili
Težak teret jubavi,
teret jubavi ...

Cemu život ako se ne dili
I na stini i na svili,
Nismo crni niti bili
Veæ zbog vrile krvi krivi
Grišimo ka judi svi ...

Tvoju jubav skrila san pod skute
Da je moja, samo moja
Šta te to iz moga dvora
Tira priko sinjeg mora
Di je srica rekla bog ...

I daj mi reci di ceš sam

- hvala cokolina