Skroz - Nedjelja

Vežeš šuhe
Brojiš muhe
Pošteno vi ste radili
Al' sve su vas izradili

Kojem bogu da se moliš
I počinjes galamiti
Jer ćunom nećes guzu hraniti
Zemlju odbraniti

Nedelja, nedelja bez buke
Dva prsta obraza od ruke
Zemlju ti uzeše stranci
Pravi smo, glupi smo Bosanci

Usta suha, soba gluha
I horsom se razvaliti
Ko će tvoju djecu hraniti
Pred zgradom braniti

Kojem bogu da se moliš
Po tramvaju bunariti
To bas nije za pohvaliti
Ni za uvaliti

Nedelja, nedelja bez buke
Dva prsta obraza od ruke
Zemlju ti uzeše stranci
Pravi smo, glupi smo Bosanci

Nikad hajra od Sarajva grada
Kao kuja puštena sa lanca...

- hvala sanja