Crvena Jabuka - Vracam se tebi seko

tog maglovitog jutra
smo sjeli u lađu
staru teretnu
što prevozi građu
kapi kiše rađale su grad
zaplovismo morem
bez valova
preko debelog kanala
u luku spasa
za malo kruha i miran san
kapetan stari
je lulu cidija
kraj njega još stariji
brek je sidija
mene je sve više lomila glad
kihnija san
u prsima bol me cipala
u daljini svetionik je
lino šepa
iz obale se rađa grad
siđoh sa broda
u staru luku
djevojke me počeše
hvatati za ruku
a ja sam ovdje tražio dom
pasa san u oštariju
trudnih dokera
tamo se pilo
i igralo pokera
te noći san mislija o njoj i
o starem kraju svom
vraćam se tebi seko
makar moro plivajući preko
vraćam se sekice
svratih u krčmu
umornih dokera
a tamo se pilo
i igralo pokera
to veče sam mislio o njoj
i o starom kraju svom
i o njenim crnim očima
ča bez mene već noćima
ne moru dotaknuti san
i o uvali maloj
bistroga mora
poštenim ljudima
i mirisu bora
gdje samo plima remeti dan
vraćam se tebi seko
makar moro plivajući preko
vraćam se sekice