Daleka Obala - Zadnja pjesma

Ovo je tvoja zadnja pjesma
Ni jednu više ja neću da ti dam
Jer svaki novi stih ti prizna
Da još u sebi tebi pripadam.

Ovo su zadnje note tebi
Posljednji put u sebi lomim se
Iako vratiti se ne znam
Ova pjesma tebi vraća me.

Netko kad ga tuga stigne
Il' se krije il' se napije,
A ja samo riječi slažem
I svaka riječ tebi vodi me.

Ovo je tvoja zadnja pjesma
I vjeruj mi da je tužnija od svih
U nju će stati sve što imam
Po dio mene u njen svaki stih.

Netko kad ga tuga stigne ...

Ovo je tvoja zadnja pjesma /jeije/,
Ovo je tvoja zadnja pjesma, /jeije/
ovo je tvoja zadnja pjesma, ovo je tvoja zadnja pjesma.

- hvala Fur immer punk