Daleka Obala - Trag u pijesku

Vjetar je obrisao trag
Digao je travu što je
Ležala pod nama
I kao da nas nikad nije bilo
Kao da si uvijek bila sama
Vjetar je obrisao trag.

More je obrisalo trag
Tragove u pijesku prekrila je plima
Pa više neznam da li je to san
Il' ispod pijeska nečeg ima
More je obrisalo trag.

Vjetar ću moliti za znak x2
Samo da nađem dokaz naše sreće
Vjetar ću moliti za znak x2
A možda ispod pijeska,
Možda ispod pijeska nečeg ima.

Vjetar cu moliti za znak
...

- hvala Fur immer punk