Crvena Jabuka - Deni

Kada gledam tvoje lice
uvijek osjetim vedrinu
koju nosi ljetna noć
dodirnem li tvoje ruke
uvijek osjetim toplinu
koja mi je dala moć
kad nas napuste voljena
sve radosti iz mladosti
čak i kada bude teško
sve do kraja svog života
od tebe neću poć
i kad dođe dan
naš zadnji dan
kad prođe san
naš zadnji san
kad nemiri budu dio nas
i kada nam kucne zadnji čas
i tada ću deni
kao i sad
da te volim ja