Oliver Dragojević - Plemenita

U ime san se tvoje
opet zakleja bez vire
bez vire u sebe
sa pogledom u tle
plemenita ka uvik
sad me primi zadnji put
s pogledom i dodirom ča liči
ka krugovi na vodi
srića biži od mene
a srce moja rastočilo se davno
na bokovima tvojim noćaš dušu odmara
ka raskidan jidro nakon vitra nemira
ljubi me ili biži od mene
svaki anđeo da bi krila za te
pobigni ili pristani na sve
ja sam čovik ča od drugih sriću krade

- hvala jasmina