Karma - Uzmi me

Budim se u ponoć
Svo tvoje vrijeme je moje
Znaš da su svi tvoji snovi
Nekada bili i moji
Nestali su sada
U svim sjenama grada
Sve što je bilo postalo je sjena
Bez straha da nas se mijenja

Pronađi osjećaj što tražim
Sada od tebe ja
U svemu bila sam
Samo jedna,tvoja i jedina

Uzmi me i reci mi ne
Razumjet ću i mogu tako
Lako je napisati to
Mi ne moramo zajedno
Uzmi me i reci mi ne
Razumijeti ću i mogu tako
Lako je napisati to
Mi ne moramo zajedno

Osjećam se ludo,
Za mene želja je čudo
Uvijek je u svemu taj znak
Odluči i učini taj korak
Reci,vrijeme čeka
Budim se topla i meka
Sve što je bilo postala je sjena
Bez straha da nas se mijenja

Sada je kraju priči dok pružaš ruke prošlosti
Zagledaj se u sebe sad
I odluči jer kratki su dodiri

Uzmi me i reci mi ne
Razumjet ću i mogu tako
Lako je napisati to
Mi ne moramo zajedno
Uzmi me i reci mi ne
Razumijeti ću i mogu tako
Lako je napisati to
Mi ne moramo zajedno

Uzmi me i reci mi ne
Razumjet ću i mogu tako
Lako je napisati to
Mi ne moramo zajedno
Uzmi me i reci mi ne
Razumijeti ću i mogu tako
Lako je napisati to
Mi ne moramo zajedno

- hvala Fiona