Kanda, Kodza I Nebojsa - Šafl

Ravnoteža je poremećena

Strah je trajao suviše dugo
Prave se promene događaju brzo
Oprosti mi

Konačna odluka pada, nezaustavljivo
Protiv pritiska, protiv Babilona

Ja sam spreman, to je sve što imam
A ti ne smeš da se plasiš
Ni da budeš ravnodušan
Ni da te spreči

Panika, panika, panika, panika
panika, panika, velika panika
strujanje zla!

Ja sam spreman, to je sve što imam
Konačna odluka pada, nezaustavljivo
Protiv pritiska, protiv Babilona
Nezaustavljivo!

- hvala Lazar