The Beat Fleet - Nedodirljivi

Ubijam, kradem na veliko i malo,
èitav svoj život sve što krast se dalo.
To poneki znaju, al' ne smiju reæ',
jer èim bi rekli strpa' bi ih u peæ.
Policija i ostali državni organi
za mene su smeæe, debili, papani.
Poneke face pokušavaju da me strede,
al' tad ih njihov šef u red dovede.
U èemu je stvar, zna se. Potplaæeno prase.
S mojim parama æe mnogi u penziju da se skrase.
Te stvari se vode kao poslovni izdaci,
jer poslovni inspektori za mene su bedaci.
Bolje zelenit od para nego od muke.
Sumnjièavi inspektori sad su na dnu luke,
sa stimom oko vrata ili u stupu betona.
Nareðujem eliminacije bez emocija i rezona.
A devize gomilam, od poda do plafona,
na švicarskim raèunima. Cash ne držim doma.
U pretvorbi plibam ka' u vodi riba,
ka' i svi ostali samo gledam što bi diga'.
Na oprezu sam stalno zbog financijske kontrole,
al' kurac me boli, kad me narod voli.

Ref: Nedodirljiv sam, Nedodirljiv sam
ovaj život je bijeda, za tebe.
od 1000 briga, Ništa mi
samo jedan. Ne možeš.

I zato se kandidiram za sabor ili vladu.
Diplomatski imunitet dobro doðe u radu.
I lipimo plakate. Moja nasmijana faca.
Svi u gradu kažu da domaæa sam daca.
Ja sam olièenje svega što ste 'tili,
maštali u sebi, al' uèinit niste smili.
Ma šta znaèi prijeæi preko par leševa,
ljudi umiru, ginu, to svaki dan se dešava.
Ljudski život za me jako malo znaèi,
al' od smrti straha nemam i od svih drugih sam jaèi.
Odreðen za lidera, olièenje dobrote.
Ljudski principi za mene samo pitanje su svote.
Moja moæ je takva i tu nema sramote.
Kupujem živote, uzimam živote,
posuðujem živote, i kratim živote,
i dajem živote. Jebo te!

Ref:

Biram unosne poslove, pa prodajem i drogu,
Ne odgovaram pred savješæu niti ljudima niti Bogu.
Dižem visoko, spuštam nisko, obaram sa nogu,
Gazim i gnjeèim, sve šta hoæu mogu.
U stvari zalažem se za jedinstvo i slogu.
Ja svjetski imperator prvopodreðeni Bogu.
Zato pazi kad ti kažem gazim crve i debile,
nek' cvile, nek' vide 'ko je gazda i 'ko æe biti vazda.

O sada, pa na dalje, na vjeke vjekova
nikad neæe biti face moga kova.
I èega da e bojim kad sudbine krojim,
milijone brojim u vilama svojim.
Van kontrole, izan zakona i reda,
pokušaj me sprijeèiti. Nemaš izgleda.
Niti najmanje šanse, jer opklada stoji,
jedan naprema beskonaèno, to su izgledi tvoji.
A mistika je èudan predmet istraživanja,
za mene bez znanja, su obièna sranja.
Stojim èvrsto na zemlji, uèimzakone sile-
jaèi neka vladaju, a bijednici nek' cvile.
Nek' se mole bogovima svojim-
pod Njegovim nogama trenutno ja stojim.

Ref:

- hvala Zele