Block Out - Manastir

Crteži i humoreske menjaju mi stil,
moj glas danas odlazi u manastir.
Dobar dan - ja klimam glavom - proleće je hir,
moj glas danas odlazi u manastir.

Crteži i humoreske...

Plave reke, ptice lete, sloboda i mir,
moj glas danas odlazi u manastir.
Urlam, nemam glas a usta preduboki vir,
moj glas danas odlazi u manastir.

Plave reke, ptice lete,
visoko je...

Siva masa se talasa, mozak kao sir,
moj glas danas odlazi u manastir.
Imbecili i debili ogroman je zbir,
moj glas danas odlazi u manastir.

Crteži i humoreske...

Gori more, tope se planine
od lepote i blizine.
Nemoćan sam, to me brine,
gori more, tope se planine.
Umrla je ekologija.

- hvala Tina